W albumie zamiesczono przykłady wizualizacji architektonicznych autorstwa pracowni DES-ART wykonanych z użyciem technik komputeowych, co stanowi obecnie zasadniczy element oferty . Zapraszamy do wspólpracy!