DES-ART Pracownia Autorska Krzysztof Grochulski

DES-ART

Pracownia Autorska DES-ART została założona przez architekta Krzysztofa Grochulskiego.

Od początku istnienia koncentrowała się na opracowaniu graficznych materiałów marketingowych służących  promocji  inwestycji budowlanych. W bogatym portfolio pracowni znalazły się  projekty materiałow poligraficznych, druk katalogów i folderów reklamowych jak również ilustracjie architektoniczne. Początkowo wykonywane  różnymi technikami artystycznymi:  w formie odręcznych szkiców przez akwarelę, po aerograf. Znajomość wielu artystycznych technik i doświadczenia  zdobyte przy ich użyciu , ukształtowały szczególną artystyczną wrażliwość, która z powodzeniem jest wykorzystywana w autorskich pracach wykonywanych obecnie przy użyciu najnowszych cyfrowych technologii 3d.

Szczególnie istotne jest to w przypadku realizacji wizualizacji architektonicznych, w których  poprawna kompozycja,  zachowanie właściwych proporcji i kształtowanie odpowiedniego nastroju jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanego efektu.

Realizację wizualizacji architektonicznych   rozpoczynamy od analizy uwarunkowań przestrzennych lokalizacji i wybraniu optymalnych  ujęć dla Inwestycji.  Aby uzyskać maksymalnie atrakcyjny efekt  rozpatrujemy takie parametry jak: usytuowanie obiektu w stosunku do stron świata, relacje przestrzenne z istniejącą zabudową i istniejącą oraz projektowaną zielenią. Wiele uwagi poświęcamy zgodności z projektem architektonicznym inwestycji konsultując na bieżąco z autorami dokumentacji wszystkie detale tak, aby uzyskać maksymalną zgodność z przyszłą realizacją.

 Po wstępnym uzgodnieniu ujęć przystępujemy do zasadniczej pracy na bieżąco współpracując ze Zleceniodawcą – tak aby finalnie uzyskać niepowtarzalne kreacje i pełną satysfakcję klienta.